Vårt namn

Vi heter Hjärta – Troende Socialdemokrater i Stockholm.

Hjärta, cor, heart, lev, hridaya, qalb, kardia… hjärta används på många språk inte bara för att tala om den muskel som pumpar vårt blod, utan även på själen och sinnet. Hjärta används som symbol för att beskriva mod, kärlek, uppriktighet, empati, innerlighet och visdom. Ett hjärta är rött, sitter till vänster och när hjärtat finns med i politiken blir solidaritet vikigare än ekonomiska vinster. Vi vill se mer av det tänkande hjärtat i politiken. Cordialis, som vår blogg heter, är ett av de många ord som kommer från ordet hjärta, det betyder hjärtlig, och används bland annat för att beskriva en varm stämning eller ett starkt engagemang.

Gruppen hette tidigare Kungsholmens kristna socialdemokrater, men eftersom vi vill vara öppna även för intresserade som bor på andra platser än Kungsholmen och med annan tro än kristen var det nödvändigt att välja ett nytt namn. Vi tycker att Hjärta är ett väldigt bra namn för vår förening.