Vill den dogmatiska nyateismen förhindra troende att engagera sig politiskt?

Helle Klein, byline, stående

Helle Klein

I sin artikel i AiP (som Anna, Omar och Lovisa svarade på här) ifrågasätter ateisterna Désirée Liljevall och Ellis Wohler existensberättigandet för vår nystartade förening Hjärta och idén med att organisera Gudstroende. Men denna idé har ju burit arbetarrörelsen i över 80 år!

Jag ställer mig frågande till om Liljevall och Wohler verkligen vill döma ut Broderskapsrörelsens existensberättigande? Det är i så fall ganska förmätet. Är det så att den dogmatiska nyateismen vill förhindra troende att engagera sig politiskt?

Som kristen och socialdemokrat har jag under alla år känt stor politisk samhörighet med Broderskapsrörelsen. Rörelsen har också stått för en viktig ekumenik i att samla socialdemokrater från både Svenska kyrkan och olika frikyrkor.

I dag är det hög tid att vidga denna ekumenik även till andra religioner. En modern broderskapsrörelse är ovärderlig i mångfaldens Sverige. Därför har jag valt att engagera mig i Hjärta.

Helle Klein
Styrelseledamot
Hjärta – troende socialdemokrater i Stockholm

Vi är också humanister (med hjärta och hjärna)

tidningen tro & politik 15 kronor, titel: "slöjdesign - en politisk gärning"

Tidningen Tro & politik, från Hjärtas bokbord under Medborgarexpo i Kista i april i år

Désirée Liljevall och Ellis Wohlner kritiserar Hjärta i senaste numret av AiP, Stocken, Humanistbloggen och på Tro & politik. Det är glädjande att vi får uppmärksamhet så högt upp i både S och Humanisterna och vi vill gärna svara på deras frågor.

Skribenterna frågar om vi tror att människor som ”har livsåskådning utan magiska eller övernaturliga inslag saknar hjärta”. Vårt svar på frågan är självklart nej. Människors förmåga till medkänsla och solidaritet är precis lika stor oavsett om man bekänner sig till någon religion eller inte.

Bakgrunden till föreningen är att vi tre träffats i olika politiska sammanhang, och gång på gång sett att vi fokuserat på samma frågor. Frågor som internationell solidaritet, motstånd mot rasism och islamofobi och just behovet av mer hjärta i politiken, även inom Socialdemokraterna. Vi har alla hittat en plats att driva dessa frågor inom den kristna Broderskapsrörelsen. Vi kände ett behov att organisera oss men samtidigt tydligt visa att olika trosuppfattningar för oss lett till samma politiska slutsatser, för att på så sätt välkomna fler. Att kalla oss för ”Ardins föreningsprojekt” som skribenterna gör är missvisande. Vi har idag 65 personer på vår e-postlista.

Liljeval och Wohlner skriver vidare att de har ”både hjärta och hjärna”. Det tycker vi att vi också har. För oss finns ingen motsättning mellan våra olika trosuppfattningar och vår gemensamma övertygelse om vikten av saker som jämställdhet och mänskliga rättigheter. Egenintresse och ekonomisk vinning har blivit för starka drivkrafter i politiken, vi vill se mer hjärta, och vi vill stödja alla krafter – oavsett tro – som håller med oss i detta.

Vi ställer inga krav på vad våra medlemmar ska ha för relation till Gud, hur eller på vad de ska tro. Men man behöver ställa upp på Hjärtas värderingar. Man behöver också ställa upp på respekten för religion. Troende människor har en likvärdig förmåga till politisk analys och samma värde som både människor och socialdemokrater. Alla har rätt att bli respekterade och lyssnade på, med sin tro eller tvivel – inte trots den. Det är ett sådant sekulärt samhälle vi vill bidra till att utveckla och leva i. Varmt välkomna till vårt nästa möte!

Anna Ardin
Ordförande, Hjärta
Metodist och socialdemokrat

Omar Mustafa
Vice ordförande, Hjärta
Muslim och socialdemokrat

Lovisa Arvidsson
Sekreterare, Hjärta
Buddiststuderande och socialdemokrat

Läs på Kristen Vänster, Tro & politik samt på Lars och Ulfs bloggar om broderskaps förbundsstyrelses förslag att byta namn på hela rörelsen till Socialdemokrater för tro och soldaritet.