Svenska aktivister för arabisk vår

Vi i Hjärta arrangerar ett seminarium 18.30 den 22 september, i samarbete med ABF. Hedénsalen, ABF-huset, Sveavägen 41. Inträde 20 kronor som går till Hjärtas arbete mot rasism och för internationell solidaritet.

Vi har bjudit in de två svenska nätaktivisterna Fidaa Al-sayed (facebookgruppen The Syrian Revolution) och Mehdi Gharbi (Tunis News) för att berätta om sitt arbete och samtala om vad det innebär att vara nätaktivist i Sverige och i Mellanöstern. Moderator är Helle Klein, styrelseledamot i Hjärta.

Mehdi Gharbi är en av dem som modererade Tunisiens största oppositionella nättidning www.tunisnews.net, från en lägenhet i Stockholm. Den tunisiska regimen har under lång tid kämpat med att hitta källan men misslyckats. Tunisnews var fram till revolutionen den enda källan för många tunisier till information om regimens systematiska övergrepp mot mänskliga rättigheter, sidan var därför även ett av de största hoten mot regimen och en viktig del av upprinnelsen till den folkliga revolutionen.

Fidaa Al-sayed är talesperson och en av moderatorerna till den syrisk-oppositionella sidan The Syrian Revolution på Facebook. Sidan har under revolutionen och fram tills idag varit en aktiv kanal för nyhetsflöde från Syrien och ut till resten av världen. Trots regimens brutalitet och förbud mot internationella medier så har Fidaa och hans yngre bröder samlat och spridit tusentals nyheter, filmer och bilder. Fidaa är även med i olika oppositionella nätverk av nätaktivister som samarbetar kring den syriska revolutionen. Detta har bland annat lett till att Fidaa flera gånger efterlysts och smutskastats i statliga syriska medier.

Och några lästips: Högerextrema grupper växer i Norge, Sverige backar i konkurrenskraft, om SNS välfärdsrapport: vinstintressen får inte gå före allmänintresset, Dansk folkeparti på väg ut i kylan.

Vill den dogmatiska nyateismen förhindra troende att engagera sig politiskt?

Helle Klein, byline, stående

Helle Klein

I sin artikel i AiP (som Anna, Omar och Lovisa svarade på här) ifrågasätter ateisterna Désirée Liljevall och Ellis Wohler existensberättigandet för vår nystartade förening Hjärta och idén med att organisera Gudstroende. Men denna idé har ju burit arbetarrörelsen i över 80 år!

Jag ställer mig frågande till om Liljevall och Wohler verkligen vill döma ut Broderskapsrörelsens existensberättigande? Det är i så fall ganska förmätet. Är det så att den dogmatiska nyateismen vill förhindra troende att engagera sig politiskt?

Som kristen och socialdemokrat har jag under alla år känt stor politisk samhörighet med Broderskapsrörelsen. Rörelsen har också stått för en viktig ekumenik i att samla socialdemokrater från både Svenska kyrkan och olika frikyrkor.

I dag är det hög tid att vidga denna ekumenik även till andra religioner. En modern broderskapsrörelse är ovärderlig i mångfaldens Sverige. Därför har jag valt att engagera mig i Hjärta.

Helle Klein
Styrelseledamot
Hjärta – troende socialdemokrater i Stockholm