Vi webbsänder religionskritik som främlingfientlighet från Almedalen

Seminariet Religionskritik som främlingsfientlighet, Metodistkyrkan, Almedalen 2012.

Klicka här för att komma till livesändningen.

Nytt datum för distriktsårsmöte 24 mars 10-16

Den 24 mars klockan 10-16 hålls distriktsårsmöte för Socialdemokrater för tro & solidaritet i Stockholms län och Stockholms stad.

Mötet är på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm och alla medlemmar är välkomna. Dagordning och liknande kommer enligt distriktet snart, vi lägger in den här när den kommer.

Sydöst Kristna S byter namn till Hjärta Sydöst

Tillsammans med Hjärtas årsmöte höll Sydöst Kristna Socialdemokrater möte. Man beslutade att även under verksamhetsåret 2012-2013 ha gemensam verksamhet med Hjärta, att Lovisa Arvidsson fortsätter som kontaktperson och man valde att byta namn till Hjärta Sydöst! Därmed blir man än tydligare en tvillingförening till Hjärta.

Intresse för att starta Hjärta i Göteborg och på Gotland!

karta över sverige med stockholm, göteborg och gotland markerade med hjärtas loggaSedan Socialdemokrater för tro och solidaritets kongress avslutades i söndags har Hjärta blivit kontaktade av Göteborgare som insprerats av vår förening och vill få hjälp att kopiera konceptet med en gemensam förening för alla troende socialdemokrater i Västserige.

Sedan några veckor tillbaka är jag skriven på Gotland och har själv haft tankar på att försöka starta en systerförening. Så döm om min förvåning när det troende kommunalrådet Hanna Westerén kontaktade mig med en fråga om jag kunde coacha henne och några andra gotlänningar att starta något som motsvarar Hjärta på Gotland!

Som ordförande är jag otroligt stolt och nöjd över att vi har hörts och synts och tydligen inspirerat i både öster och väster, och jag kommer att göra allt jag kan för att underlätta för dessa nya grupper att komma igång.

En annan nyhet är att det, under ledning av Göran Paulsson, pågår arbete för att starta ett internationellt utskott inom Hjärta, eller ska vi säga Hjärta Stockholm, nu när vi snart kanske inte är det enda Hjärtat inom rörelsen!

PS Jag skojar bara med kartan, självklart är Norrland lika mycket Sverige, och jag hoppas att man vill starta troende socialdemokratiska grupper även längre norrut framöver 🙂

Hjärta fick en ledamot i valberedningen!

Hibo Salad Ali

Hibo Salad Ali

Socialdemokrater för tro & solidaritet hade kongress nu i helgen. Förutom att rörelsen bytte namn, så är vi framförallt stolta över att Hibo Salad Ali, som var ombud för Stockholms stad men som bor och verkar i Bro, Stockholms län, blev en av fem ordinarie i valberedningen! Första muslimen någonsin i rörelsens valberedning och enda Stockholmaren som valdes.

Anci Magnusson (ordf, Jönköping) och Reidar Gustavsson (ledamot, Norrbotten) var två av dem som sitter kvar sedan förra året och de står för stabilitet och erfarenhet i valberedningen, men förutom dessa så valdes alltså flera nya.

Hela fyra personer från ungdomsnätverken valdes in i förbundets valberedning. Förutom Hibo (hjärta och unga s-muslimer) blev även Simon Wessbo (ung kristen vänster) ordinarie ledamot, dessutom blev Amir Dabbousi (unga s-muslimer) och Zina Chomille (ung kristen vänster) ersättare.

Visst är ålder inte allt, och visst finns det många äldre som är fantastiska på att se ungas behov & intressen och kan organisera en rörelse så att den lockar unga, men det har varit allt för svagt i syskonskapsrörelsen de senaste åren, och yngre behövs för att stötta de äldre som vill samma sak.

Läs mer om kongressen i till exempel Dagen, Kyrkans tidning och Tro & politik. Resten av min analys av kongressen finns förresten på min egen blogg.

Hjärtas kongressombud nöjda med namnbytet!

bild från plenisalen och talarstolenI helgen nu 17-19 juni håller det som före helgen var socialdemokratiska Broderskapsrörelsen, den organiserade kristna vänstern i Sverige, och som sedan igår (!) är den troende vänstern, kongress i Uppsala. Hjärtas kongressombud Omar Mustafa och Lovisa Arvidsson (ersatt idag av Hibo Salad Ali) och Hjärtas ordförande Anna som är ombud för Uppsala är nöjda med att vi nu öppnar upp för troende oavsett religion.

Men ännu finns en viktig fråga kvar att avgöra, styrelsevalet. Medelåldern i förbundet och bland kongressombuden är fortfarande mycket hög. Trots att rörelsen aktivt arbetat med att inkludera muslimer sedan 1995 har bara tre stycken av de runt 150 ombuden annan tro än kristen. Två av dessa, en buddist och en muslim, kommer från vår alldeles nystartade förening Hjärta. Men den här kongressen kan vara avgörande för att ändra på detta.

Rörelsen står inför sitt största beslut på mycket länge. Vi ska besluta om huruvida vi ska byta namn på förbundet eller inte, och vad grupperna ska få heta. Det kan tyckas vara ett litet beslut, men debatten rymmer så mycket mer än bara ett namn, det handlar om rörelsens – i förlängningen faktiskt hela arbetarrörelsens – identitet och framtid. Det handlar om vilka vi är, vilka vi ska finnas till för och vad vi har för existensberättigande i samhället. Vi ska besluta om huruvida vi på allvar ska öppna vårt förbund för fler troende än bara kristna. För det är ju trots allt inte särskilt trovärdigt att ”kristna socialdemokrater” är till för alla troende eller att det mycket manligt klingande namnet ”broderskap” är till för alla oavsett kön. Förbundsstyrelsens kompromissförslag är ”Socialdemokrater för Tro & solidaritet”, men även ”Troende socialdemokrater”, som vi från Hjärta hoppas på, kommer att lyftas på kongressen.

För första gången på mycket länge kommer det också troligtvis att bli omröstning kring förbundsstyrelseplatserna. Bland annat är ungdomsnätverken inte nöjda med valberedningens förslag, utan har i tidningen Tro & politik meddelat att de kommer att lyfta mig som sin kandidat.

Det behöver inte vara jag, jag är egentligen ganska fulltecknad med ideella uppdrag och det nya jobb jag börjar på i höst, men vi behöver verkligen anpassa vår fina rörelse så att fler som är under 40 vill engagera sig. Det är helt avgörande att vår rörelse som ännu heter Broderskap också börjar föryngra sig. Det duger inte att man behöver vara mellan 45 och 65 för att få toppositioner, i förslaget till verkställande utskott är alla kristna med svensk bakgrund, samtliga är och dessutom mellan 50 och 60. Vi behöver både dem under 25 och dem över 65 för att kunna vara relevanta.

Det allra viktigaste på kongressen som jag ser det är att vi nu, som förbundsstyrelsen föreslår, tar steget att byta namn och på så sätt börjar den viktiga förnyelse av förbundet och på sikt arbetarrörelsen som det talas så mycket om.

På samma sätt som Broderskapsrörelsen för 80 år sedan behövdes för de kristna som var för radikala för kyrkan och för fromma för arbetarrörelsen behöver rörelsen idag erbjuda en plattform för de många svenska muslimer som försöker hitta sin väg in i politiken. Det växande motståndet mot muslimer förtäcks i kulturkritik och religionskritik, fördomarna blir allt mer extrema och exkluderingen ett allt större demokratiskt problem. Jag vet att det finns en stor förståelse för detta bland oss troende socialdemokrater, och jag hoppas innerligt att kongressen också fattar beslut som gör att vi fortsatt kan arbeta emot dessa negativa trender.

Jag hoppas att vi kan bli den starka röst vi har möjlighet att vara för, som vi skriver i vårt manifest, en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan etniska och religiösa klyftor, utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde.

Även publicerat på Seglora smedja min blogg. Läs också min ledare i Tro & politik om möjligheten att särorganisera sig enligt religion inom ramen för syskonskapsrörelsen (vilket också gick igenom på kongressen!) samt här i Dagen, här i Kyrkans tidning och här i Tro&politik om namnbytet.