Kan migration ställas mot bistånd?

En bild på panelen vid seminariet den 25 maj,

Magnus Walan, Diakonia, Kristina Ljungros, RFSU, Sara Lindblom, Rädda Barnen, Joe Frans, STS, Anders Österberg, (S), frågas ut av Ruben Wågman, Hjärta.

Den 25 maj ordnade Hjärta ett seminarium på temat Kan migration ställas mot bistånd?

Deltog gjorde representanter för Diakonia, RFSU, Rädda Barnen, STS och Socialdemokraternas riksdagsgrupp.

Efter det stora flyktingmottagandet i höstas har avräkningar från biståndsbudgeten blivit ett sätt att finansiera kostnaderna för mottagandet.

Under seminariet framfördes att det inneburit att många biståndsprojekt måst avbrytas. Det är i många fall långsiktiga satsningar som nu fått  avbrytas. När det gäller familjeplanering, preventivmedelsrådgivning och verksamheter som riktar sig till kvinnor är Sveriges bistånd många gånger den enda finansieringen. De projekten riskerar nu att kraftigt minskas och i vissa fall helt ställas in.

Joe Frans från STS förbundsstyrelse framförde att vårt land har resurser att bekosta både biståndet och flyktingmottagandet, vi har råd att vara trogna våra ideal om solidaritet och humanism. Anders Österberg från s-riksdagsgruppen lyfte förhållandet att skattesystemet efter alliansens skattesänkningar under deras åtta år i regeringsställning urholkats med resultat de gemensamma resurserna saknas även om det finns gott om pengar i samhället som helhet.

Avräkningarna från biståndsbudgeten har varit ett lätt sätt att få fram medel till flyktingmottagandet men Sveriges exempel riskerar att ha en signaleffekt gentemot andra givarländer. Sverige har varit och är ett föregångsland när det gäller biståndspolitik. I diskussionerna om bistånd kan och har Sveriges avräkningar där medel som avsetts för biståndsprojekt i utvecklingsländerna nu används för att täcka kostnader i Sverige bli argument för andra givarländer att själva avräkna biståndsmedel för inhemska kostnader. Signaleffekten av avräkningarna kan inte överskattas.

Att återställa 1 % målet för biståndet är en prioriterad uppgift för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och ska inte ställas i motsättning mot en generös migrationspolitik. Den senaste utvecklingen som även socialdemokraterna bidragit till har dock inneburit åtstramningar både vad gäller biståndspolitiken och flyktingmottagandet. Det är alltid frestande att välja den lätta vägen men eftertanken borde säga attminskade kostnader idag riskerar att leda till större kostnader framöver. Sedan är det en sanning som tål att upprepas att snålheten kan bedra visheten.

Hjärta är en socialdemokratisk förening inom Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som bl.a. prioriterar sociala och internationella frågor.

Hans Olof Johansson
Medlem, fd ordf, i Hjärta – Troende Socialdemokrater i Stockholm

EU-migranter utan strumpor

Hjärta har inlett ett samarbete med Frälsningsarméns sociala center i Stockholm, för att uppmärksamma och lindra situationen för EU-migranter på olika sätt. På centret får människor soppa, bröd, en chans att duscha, byta kläder

Många av de hemlösa som besöker centret är romer som kommer från Rumänien. Men över 60 procent är tredjelandsmedborgare, personer med uppehållstillstånd i Italien eller Spanien med medborgarskap i bland annat Nigeria och Marocko. Bland de hemlösa finns akademiker och analfabeter, män och kvinnor, tonåringar och gamlingar. Och väldigt många av dem går barfota i skorna. Centret får en hel del kläder och skor, men nästan inga underkläder donerade från allmänheten.

Ett första projekt har därför varit att samla pengar till strumpor, och samtidigt samla personer intresserade av frågan.

Vi har upprättat Hjärtas akutfond, och behövde 4200 för att köpa ett parti med 2000 strumpor. På bara några dagar fick vi in mer än dubbla den summan: 8775 kronor! Vi hade lovat att köpa in underkläder för ett eventuellt överskott, så just nu för vi samtal med ett par fabriker för att köpa in så många kalsonger och trosor som möjligt för dessa pengar. Kampanjen pågår tills imorgon, så om du vill vara med är det inte för sent!

Inom kort kommer vi att göra ett studiebesök för alla givare och medlemmar i Hjärta.

Tre tankar om rasism efter Hjärtas seminarium

Tanvir Mansur, gästskribent på Hjärtas blogg.

Tanvir Mansur, gästskribent på Hjärtas blogg. Foto: Shebly Niavarani

Tack alla för ett skitbra seminarium idag, både till er på scen och till alla intelligenta, intressanta och ärliga inspel från publiken.

Läs också Isak Gersons bloggpost om seminariet och hans anförande!

Hur romerna behandlas i Europa och Sverige: inte ok

en man som sitter med nedböjt huvud och tigger pengar i en pappmuggHjärta har kommit i kontakt med två romska killar på 16 respektive 25 år från staden Roman i Rumänien. I sin hemstad lever de på att samla järnskrot och sälja. Konkurrensen är väldigt hög, eftersom många är i samma desperata situation som de själva, med skyhög arbetslöshet och en brutal diskriminering mot i synnerhet just romer. För att försöka förbättra situationen försig själva och sina familjer kom de för en tid sedan till Sverige, och har här tiggt på Stockholms gator. De har mötts med likgiltighet och förakt och just nu i bor de i ett tält  i skogen en bit utanför stan.

Båda killarna har av kylan och vätan fått en allt sämre hälsa, och måste nu komma hem till sina familjer snarast, innan kylan slår till på allvar mot Sverige. Det finns rentav en fara för deras liv om de stannar länge till i tältet. Men de har inga pengar till bussen.

Välgörenhet kommer aldrig att lösa diskrimineringen och de stora orättvisorna romer utsatts och dagligen utsätts för i Sverige och Europa, men 3000 spänn kan göra en jätteskillnad för just de här två människorna. Därför startade vi i Hjärta igår en minikampanj för att samla in pengarna de behöver. Hör gärna av dig om du vill bidra! Please, tack så mycket.

Förresten: kom på Först romerna, judarna och muslimerna – sedan hela världen – ett seminarium om rasism, register och det globala övervakningssamhället, den 5/12. För rasism & registrering hänger ihop i övervakningssamhället, kom och prata om saken! Anmäl dig här: simplesignup.se/event/33879

Tre felaktiga premisser och nio antimuslimska teman

Följande text är Jan Hjärpes manus för anförande på seminarium på Sveavägen 68 i Stockholm den 1 maj i år. Seminariet finns även inspelat här och skiljer sig i viss utsträckning från det skrivna.

Tre felaktiga premisser
Om vi går till den allmänna debatten, och då inte minst den religionspolemik (speciellt mot islam) som drivs av vissa populistiska partier och grupper, liksom av extremisterna på den islamofoba högerkanten, så finner vi vissa drag i den. Det är tre föreställningar om religion som tycks ligga bakom, tre premisser, som alla tre är felaktiga. De strider alla tre mot lätt påvisbara empiriska fakta.

Den första är föreställningen att en religion är en konstant företeelse, att den är något i grunden oföränderligt, essentiellt densamma århundrade efter århundrade.

Den andra är att religionstillhörighet är något determinerande, att det är den som bestämmer hur individen tänker och handlar.

Den tredje är att religionsfunktionärer (präster, predikanter, rabbiner, imamer, khatiber, punditer osv.) är representativa, och att det de säger eller skriver har – just det – prognosvärde, dvs. att folk kommer att göra som de säger. Det de säger uppfattas som deskriptioner (medan de i verkligheten är normativa utsagor).

Den första premissen är felaktig
Vi vet genom oräkneliga empiriska undersökningar av sociala och religiösa fenomen, faktiska riter, normer, idéer bland folk i gemen, att allt detta förändras beroende på tid och omständigheter. Här har jag en fördel som så gammal i gamet: Efter att ha varit religionshistoriker i bortåt ett halvt sekel vet jag att få saker förändras så mycket, så radikalt och så snabbt som religion. Framför allt sker hela tiden en växling i selektionen, i vad människor faktiskt väljer ur den religiösa traditionen.

Den andra premissen är felaktig
Vi vet också att var individ har många olika tillhörigheter (eller identiteter) och den religiösa är mycket sällan den viktigaste för individen. Familj, släkt, politisk tillhörighet, individuella intressen, idrottsintresse och de gemenskaper och normer de ger är oftast viktigare. För att inte tala om den professionella identiteten, som bestämmer i väldigt hög grad vilka normer, föreställningar och preferenser man har.

Den tredje premissen är felaktig
Religiösa ledare är inte representativa. De säger inte vad folk gör utan vad folk borde göra. Predikanten predikar eftersom folk inte gör som han säger. Enkelt uttryckt: de tre premisserna leder till felaktiga prognoser. Folk handlar faktiskt inte som de förväntas göra.

Typiska antimuslimska teman

a. Karakteristiskt för den islamofoba propagandan (i likhet med den nazistiska antisemitiska under 1930- och 40-talen) är att den gärna pekar på ”vad som står i texterna”, och tar fram citat från respektive religions skrifter. Men man frågar då inte efter hur texterna faktiskt fungerar, hur de troende själva uppfattar dem, eller vilket vikt de lägger vid dem, eller om de alls spelar någon roll för den troende.

b. ”Shariarädslan”: Man spelar på de nyheter som kommer från extremgruppers tillämpning av det som de kallar ”sharia”. Påståendena om att islamisk ”sharia” utgår då från att det alltid är just de extrema formerna som är representativa, sådana som vi sett hos talibanregimen i Afghanistan eller hos ash-Shabâb i Somalia. Man bortser från den faktiska shariadebatt som finns i den muslimska världen och de starkt olika ståndpunkter som finns i den. Och man bortser från den starka kritiken från både sekulära och troende muslimer mot extremgruppernas och de extrema regimernas tillämpning av det de kallar sharia.

c. Temat ”den förtryckta muslimska kvinnan”. Någon analys av förhållandet mellan patriarkala samhällen och hur den religiösa traditionen används finns inte med. I den antiislamiska propagandan utgår man från att tribala och patriarkala normer är orsakade av religionen. Man skiljer alltså inte mellan faktiska normsystem i den miljö det gäller och den religiösa normen. Vidare blundar man för den islamiska feministteologi som utvecklats under senare år, och den intensiva debatten om könsrollsfrågor i den muslimska världen som också finns. Den är man inte intresserad av eftersom den stör propagandabilden.

d. Hämndtemat. Ett tema som inte är lika vanligt i den svenska debatten är ”hämndtemat” (även om man möter det ibland): Eftersom kristna grupper är förföljda eller diskriminerade i vissa muslimska länder så ska ”vi” ge igen genom att diskriminera muslimer. (Ett egendomligt resonemang: Skulle kristna i Pakistan få det bättre då? Stämmer detta med ”våra värderingar”?)

e. Temat den förtryckta kvinnan kombineras gärna med temat att muslimer är farliga. I den schweiziska debatten spreds en affisch som föreställde ett stort antal minareter tecknade så att de såg ut som missiler. Ingen av Schweiz’ fyra (!) minareter ser ut på det viset. Intill dessa minaret-missiler står en lång kvinna i heltäckande svart klädsel. Hon ser hotfull ut – och inte alls förtryckt. Inkonsekvensen i den här propagandan tycks inte störa effekten av den.

f. Ett tema som upprepas väldigt ofta är det om den ”demografiska aggressionen”. Resonemanget är detta: Muslimer får så många barn att det och det årtalet blir de i majoritet och ”tar över makten”. Detta tema var vanligt i den serbiska propagandan 1990 inför den etniska rensningen i Balkankrigen. Mycket spritt också i Sverige, i Holland, i Belgien. Tankefelet är antagandet att alla barn som föds av muslimska föräldrar blir extremister och/eller hårda islamister. Verkligheten ser helt annorlunda ut: De flesta barn till muslimska föräldrar blir lika sekulära som andra barn. ”Avislamiseringen” i samhället är lika tydlig som ”avkristningen”. Och den minoritet som blir troende och praktiserande blir det allra oftast i någon helt fredlig och opolitisk form. Vi kan redan nu se att det finns muslimer i alla de seriösa riksdagspartierna (och med olika politisk ideologi således), och att det inte finns något islamistiskt parti i Sverige. Det finns helt enkelt inget underlag för ett sådant parti.

g. Temat “den farliga muslimen” har ofta formulerats så: ”Alla muslimer är inte terrorister men alla terrorister är muslimer”. Det har hörts ganska ofta i den svenska debatten. Det är ett egendomligt påstående med tanke på den europeiska statistiken. Vi har sedan våren 2010 EU:s polisstatistik över terrordåd i EU-länderna under året 2008. Inget enda av de 515 bombattentaten och liknande i EU-länder under det året utfördes av en muslim. De som gjorde flest attentat var baskiska separatister. Därnäst kom korsikaner. Ett annat faktum är att de utan jämförelse allra flesta offren för terrorattentat utförda av muslimska jihadister i den muslimska världen är just muslimer.

h. Dessa partier har en allmänt negativ inställning till invandring och invandrare. Alla invandrare ses då som ”muslimer” och så kopplas det till temat om kostnader och arbetslöshetssiffror. Konkreta (och verkliga) problem kopplas alltså till en felaktig förklaring.

i. Ett tema som är framträdande i SD är det etniskt-nationalistiska. ”Svensk” är bara den som har svenska som modersmål och svensk härstamning och bär sig ”svenskt” åt. Då framställs islam som något ”osvenskt”, medan kristendom och judendom rubriceras som ”svenska” (vilket är lite kuriöst eftersom båda religionerna också är från Mellanöstern).

I de övriga västeuropeiska populistpartiernas propaganda framställs då också islam som ”främmande för Europa”. Detta är ett mycket egendomligt påstående med tanke på den gamla östeuropeiska islam, de olika muslimska folkgrupper som funnits och finns i Bosnien, Makedonien, Albanien, Kosovo, Montenegro, Grekland och Turkiet, förutom de som finns i Ryssland och i Kaukasus. I Östeuropa är islam inte en invandrarreligion utan en europeisk företeelse i många varianter. Det har funnits muslimer i Europa längre än det har funnits kristna i Danmark och i Sverige. Och glöm inte ett annat faktum: Den sunnitiska islams kalif var under cirka fyrahundra år europé (1540-tal till 1924) och residerade i det som idag är Europas största stad, Istanbul. Det är alltså viktigt att ta med i bilden de europeiska formerna av islam och muslimsk fromhet.

Demokrati eller etnokrati?
All offentlig makt ska utgå från folket. Det är något som slås fast i själva portal-paragrafen i vår grundlag.

Men det finns ett problem här. Ordet ”folk” har inte en bestämd innebörd.

I den politiska debatten används ordet väsentligen i två helt olika betydelser. Ofta ser vi att politiska debattörer och politiska partier (medvetet eller omedvetet) låter ordet glida mellan dessa två.

För att skilja dem åt brukar vi använda två grekiska låneord, demos och ethnos. Båda betyder ”folk”, men med olika innebörd. Med demos menar vi folk i betydelsen alla män¬niskor , ”massan”, i ett land, en provins, eller på en ort. ”Sveriges folk” – demos – är alla människor i Sverige, oberoende av härstamning, språk, religion, hudfärg, kulturella särdrag, normer, värderingar, social tillhörighet eller status. Alla. Till Sveriges folk – demos – hör även samer, tornedalsfinnar, och människor med olika invandrarbakgrund. Däremot inklud¬erar då inte ”Sveriges folk” finlandssvenskar eller svensk-amerikaner.

Om ett lands folk, dess demos, har lika politiska rättigheter och skyldigheter, har rösträtt och därmed ytterst bestämmer över landets styre, då har vi demokrati.

Ordet ”folk” i betydelsen ethnos är något annat. Då talar vi om etnicitet. Det avser en folkgrupp som man förutsätter har vissa gemensamma markörer. Markörerna kan bestämmas olika (och det ganska godtyckligt). Det kan vara språket; alla som talar samma språk räknas som tillhörande ett och samma ”folk” = ethnos. ”Svenskar” är då detsamma som ”svensk-språkiga”. Men det kan också vara härstamningen som man ställer upp som en markör för tillhörighet. Så är till exempel definitionen i Israel av ”jude” att personen har ”en judisk mor”. Det kan också vara hudfärg eller andra fysiska drag (folk = ras), det kan vara religionstillhörighet eller kulturell tradition (kravet på att känna till en ”litterär kanon”, landets historia osv.); det kan handla om gemensamma normer och beteenden. Uppfyller man kraven (den eller de markörer som förutsätts) räknas man som tillhörande ett och samma ”folk”, då i betydelsen ethnos. I den meningen är finlandssvenskar ”svenskar”, medan samer och tornedalsfinnar och invandrare i Sverige inte räknas som ”svenskar”. De har en annan etnicitet. Men de är svenska medborgare och hör till Sveriges folk i betydelsen demos.

Idén om ”folk” – ethnos – har samband med romantikens tankar om ”folksjäl”, ”folket” som en sorts organism, med ett eget liv vars själ och karaktär kommer till synes i folkmusik, folksagor, muntliga berättelser, ”folkkultur”. Detta som är så typiska inslag i national-romantiken och som fick sitt politiska uttryck i nationalistiska rörelser under 1800- och 1900-talet, med förödande konsekvenser.

Om man nu i den politiska debatten ställer krav på etniska markörer för politiska rättig-heter, medborgarskap, rösträtt osv. då är det inte demokrati det handlar om utan etnokrati.

I praktiken finns det nog knappast någon stat som är till hundra procent demokratisk, Det brukar alltid vara fråga om en blandning; även erkända demokratier har ofta nog inslag som är etnokratiska. Ibland lite, ibland mycket, ibland så mycket att det är diskutabelt om landet i fråga verkligen kan rubriceras som demokrati.

I Estland och Lettland är det etnokratiska inslaget stort: Språkkrav. Den som inte har estniska respektive lettiska som modersmål måste avlägga språkprov för att ha rösträtt och fulla medborgerliga rättigheter. Det lämnar till exempel etniska ryssar, födda och uppvuxna i länderna, utanför den politiska processen. Länderna är i den meningen snarare etnokratier än demokratier.

I Tyskland kopplas medborgarskap till härstamningen. Det är lättare att få tyskt medborgarskap om man har tysk härstamning, dvs. avlats av människor med tysk etnicitet (till exempel Volgatyskar), än om man har turkisk härstamning – hur bra man än kan tyska. I Danmark finns ett politiskt parti som har en extremt etnokratisk ideologi: Ordet ”folk” i namnet Dansk folkeparti står för ethnos, inte demos. Partiets krav på ”danskt” beteende är långtgående och har direkt löjeväckande inslag.

”De fremmede”
Till de mer originella markörkraven som detta parti har fört fram under hösten 2009 är ett lagförslag om att en bestämd andel av den mat som serveras på institutioner som sjukhus och ålderdomshem ska utgöras av ”danskt” fläskkött. Dansk folkepartis idéer och etnokratiska ideologi har anammats i remarkabel utsträckning av debattörer och av andra partier i dansk politik. Partiets kampanjer mot allt (etniskt) ”odanskt” har fått effekt, och vi har kunnat följa under årens lopp utvecklingen i Danmark från demokrati till allt större grad av etnokrati. Uttrycket ”de fremmede” används generellt i debatten, vilket är påfallande.

SD inte främlingsfientliga – eftersom muslimer inte är främlingar
Det är påfallande att i den danska debatten är det just det ordet som används om människor som har annan etnicitet än den danska. Då har man gått i en fälla. Det är helt fel att tala om till exempel SD som ”främlingsfientligt” – då har man ju fallit i fällen att tala om ”främlingar”. Det handlar inte om främlingar utan om människor mitt ibland oss, i alla yrken och i alla samhällsskikt. Det är inga ”främlingar”. SD är inte ett ”främlingsfientligt” utan ett folkskiljande, etnokratiskt parti.

Spänningen mellan de två betydelserna av ordet ”folk” finner vi på många håll i den politiska debatten. Men i särskilt grad gäller det den partibildning (med inspiration från Dansk folkeparti) som kallar sig ”Sverigedemokraterna”. Partinamnet är vilseledande. Partiet borde heta ”Sverigeetnokraterna”. Det är ingen tvekan om att partiet ställer krav på ”svenskhet”, även om det är otydligt vilka markörer som skulle definiera svenskheten och vara avgörande för medborgarskap och politiska rättigheter. Inslaget av nationalromantik är tydligt.

Vi borde vara envisa på den här punkten, kräva att våra politiker och debattörer klargör, när de talar om folk och folkstyre, om de menar demos eller ethnos. Är idealet demokrati eller etnokrati? Hur ser de på proportionerna mellan de två i den praktiska politiken?

Särrättigheter?
Alldeles oproblematiskt är detta inte. Helt lika rättigheter för alla, individuellt, skulle också innebära att särskilda kollektiva rättigheter inte skulle få förekomma. Men ibland kan de vara en nödvändighet, just för att värna om minoriteter, minoriteter i utsatt position. Men att en majoritetsbefolkning, ett majoritets-ethnos, skulle ha sådana särrättigheter (som Dansk folkeparti och som SD, ”Sverigeetnokraterna” vill), det är orimligt.

300 på demo, nu tar vi nästa steg

Tack till alla i Hjärta som var med och fixade och till alla runt 300 (!) personer som dök upp under kvällen. Det är för många medier för att jag ska orka länka upp allihop, men här kan ni se mig på själva demon och förklaringen till varför vi arrangerade den och läs gärna vår debattartikel som publicerades på SvD Brännpunkt i samband med artikeln.

Bra jobbat idag, men vi har en lååång resa för att göra upp med den exkludering av muslimer och de islamofobiska uppfattningar som de enaste dagarna kommit upp till ytan tack vare diksussionen om Omar Mustafa. Den 1 maj klockan 16 arrangerar vi ett seminarium om islamofobi i samband med partiets förstamaj-firande. Vi återkommer med exakt titel, talare och plats snart. Men boka in redan nu!

Stödmanifestation för Omar Mustafa mån kl 17!

Använd gärna den här bilden om du vill!

Använd gärna den här bilden om du vill!

Vi kräver att socialdemokraternas partiledning uttalar att de har förtroende för Omar Mustafa.

De lösa anklagelser mot honom kring att han på något sätt skulle försvara saker som antisemitism, homofobi, kvinnohat stämmer inte. Vi kräver att alla som påstått detta eller hävdat att han gjort uttalanden som stödjer detta ber om ursäkt eller presenterar bevis för att det de påstår stämmer.

Vi kräver även att Expressen och andra medier som bidragit ber om ursäkt för det drev de drivit och för alla de lögner de publicerat.

När? Klockan 17-19

Var? Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen 68

Arrangörer: Hjärta – troende socialdemokrater i Stockholm i samarbete med en massa antirasister på olika ställen inom socialdemokraterna

Anmäl dig gärna på facebook! Klicka här.

Ta gärna med ett plakat för att visa ditt budskap!

Angående mediedrevet mot Hjärtas ordförande Omar Mustafa

Hej Hjärta-vänner!

Med anledning av det mediala fokus på Hjärtas ordförande Omar Mustafa vill vi hålla våra medlemmar uppdaterade.

Omar var med och grundade Hjärta, och är nu vald till ordförande för Hjärta sedan senaste årsmötet, för att han precis som övriga Hjärtamedlemmar vill arbeta för våra hjärtefrågor antirasism och internationell politik. Ett arbete han också driver i sin roll som ordförande i Islamiska Förbundet. Vi stödjer Omar helhjärtat och blev mycket glada då han fick förtroendet av kongressen att väljas in  i partistyrelsen.

Hjärta är en unik förening som har startats i vår övertygelse att mötas över religionsgränser, och att våra socialdemokratiska värderingar går hand i hand med vår respektive religionsbakgrund. Som enskilda personer som har startat Hjärta, och som förening i Tro & Solidaritet, ställer vi oss alla bakom förbundets principprogram och manifest. Punkt 2 i principprogrammet lyder:

”Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan etniska och religiösa klyftor, utan ojämlikhet på grund av kön, ålder eller sexuell läggning, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde. Vi vill ha en värld byggd på solidaritet. Vi ska bära varandras bördor men också dela varandras glädje och framgångar.”

Hela manifestet hittar ni här: http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/arbetar-rorelsen/Broderskapsrorelsen/Dokument/Årsmöte%202012/Manifest%20för%20tro%20och%20solidaritet.pdf

Att Omar inte skulle stå bakom dessa värderingar har förvrängts i media, där osanningar och antaganden har trissats upp och tagit eget liv. Omars bemötande av kritiken kan ni läsa här:

http://www.aftonbladet.se/debatt/article16584895.ab

Anna Ardin, Hjärtas tidigare ordförande, har här skrivit ett inlägg i debatten om drevet mot Omar:

http://annaardin.wordpress.com/2013/04/13/forklaringen-till/

Senast idag presenterade Expressen uppgifter om Omars inkomst, som varken kan styrkas av Omars deklaration eller någon annanstans. Antingen ljuger de eller så har de tagit fel Omar Mustafa.

Länk till artikeln hittar ni här:

http://www.expressen.se/nyheter/har-gillar-omar-mustafa-extremisterna/

Även Lövén har idag uttalat sig om att Omar måste välja mellan Islamiska Förbundet eller som ledamot i partistyrelsen.

http://www.expressen.se/nyheter/lofvens-budskap-mustafa-maste-valja/

Att be Omar välja partistyrelsen eller Islamiska Förbundet där han i flera år verkat i mängder av antirastiska projekt, dialogsprojekt och för en progressiv utveckling, är samtidigt att säga att dörrar är stängda inom Socialdemorkaterna om du har en muslimsk aktivistbakgrund. Det man hade hoppats från Lövén är att våga ta avstånd från drevet mot Omar, lyfta upp Omars sakliga bemötande av kritiken och peka på de osanningar som just nu pågår i debatten. Att avsätta en av kongressen vald ledamot i styrelsen på grund av ett mediedrev som saknar grund för sin kritik, är högst problematiskt för en demokratisk rörelse, och kommer med stor sannolikhet påverka andra unga muslimers vilja att engagera sig politiskt. Se exempel på Unga muslimers hemsida.

Här är även en annan länk som sammanfattar den huvudsakliga kritiken att bjuda in talare som i annat sammanhang har gjort antisemitiska uttalanden, till Islamiska Förbundets konferens:

Det EXPO inte vill att du ska veta om Omar Mustafa debatten

Använd gärna Hjärta-gruppens mejl om det finns frågor eller oklarheter till det som sker i media just nu. Vi är många som med sorg följer hur en stark och modig antirasists politiska framtid just nu avgörs i en mediadebatt styrd av Expressens rubriker.

Vänligen,

Lovisa Arvidsson

styrelseledamot i Hjärta

Några lästips kring anklagelserna mot Omar Mustafa

Idag har varit en mörk dag för Hjärta. Vår ordförande Omar Mustafa har drabbats av ett klassiskt drev, där han tvingats stå till svars för absurda anklagelser om att han skulle vara antisemit eller på olika sätt stötta sådana föreställningar.

Här på tro & politiks ledarblogg skriver Omar själv:

”Med anledning av Expos artikel 12-04-08 vill jag klargöra att jag inte på något sätt delar eller stödjer antisemitiska och rasistiska föreställningar eller hets mot en folkgrupp, vem som än bär på dessa åsikter. Som muslimer utsätts vi ofta för kollektiva bestraffningar, hets och konspirationsteorier och jag har därför full förståelse för hur den judiska gruppen upplever hatfyllda och demoniserande beskrivningar. Rasismen kan aldrig legitimeras, den måste mötas, motverkas och förebyggas. Detta har vi som politiska och religiösa ledare ett stort ansvar för.

Jag personligen kommer fortsätta mitt arbete mot rasism och orättvisor, oavsett vem det utförs emot och vem förövaren är. Det engagemanget har alltid varit min drivkraft och det kommer det fortsätta vara med mig in i den socialdemokratiska partistyrelsen.”

I Aftonbladet uttalar sig även Olle Burell från Stockholms arbetarkommun med tydligt stöd för Omar:

”Det är med glädje jag sett Omar och andra unga socialdemokrater bilda den första multireligiösa gruppen som inte var rent kristen utan som syftade till dialog mellan kristna, muslimer och judar – som kallades Hjärta. Jag känner mig väldigt trygg med Omars grundvärderingar.”

Och

”Som aktiv kristen så känner jag en väldigt stark samhörighet med socialdemokratin som vill skapa utrymme för alla människor: troende och icke-troende, judar, muslimer och kristna. Alla påståenden om att man skulle kunna vara socialdemokrat och vilja något annat är bara ett slag i luften.”

Drevet är inte slut än och Omars kamp är vår. Så alla ni som stöttar Omars och Hjärtas arbete för inkludering & mot rasism få gärna hjälpa oss genom att visa det!

När ska kyrkan lägga sig i politiken?

Måndagen den 2/7 16:30 – 18:00 arrangerar Gemensam framtid ett seminarium i Almedalen om kyrkans roll i politiken, där Hjärtas ordförande Anna Ardin är inbjuden för att sitta i panelen.

Det kommer att bli ett samtal om hur kyrkan och Gemensam Framtid kan vara en röst som gör skillnad. Vilken roll bör kyrkan ha i dag när det gäller till exempel invandring och mänskliga rättigheter?

Svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Baptistsamfundet har bildat en ny kyrka med arbetsnamnet Gemensam Framtid. Omvärldsanalysföretaget Kairos Future har på Gemensam Framtids uppdrag gjort en undersökning bland svenska folket kring vad som ger kyrkan trovärdighet och relevans i samhället. Initiativet till undersökningen togs bland annat för att skapa en livligare dialog mellan kyrkan och andra aktörer i samhället. Samtal om politiskt engagemang och om hur kyrkan kan vara en röst i samhället som gör skillnad.

Medverkande:
Anna Ardin
, Ordförande i Hjärta, Socialdemokrater för tro och solidaritet.
Marie Demker, professor i statskunskap, Göteborgs Universitet.
Mats Lindgren, Kairos Future.
Sofia Walan, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen.
Lasse Svensson, kyrkoledare, Gemensam Framtid.
Ulla-Marie Gunner, pastor, Immanuelskyrkan Stockholm.
Peter Örn, rådgivare (tidigare bl.a. chef för Svenska Röda Korset, Riksteatern och Sveriges Radio)
Erik Helmerson, ledarskribent, Dagens Nyheter.
Andreas Linderyd, moderator, Ersta Sköndal & Åbo Akademi.

Arrangör:
Gemensam Framtid och Sändaren

Kontaktpersoner:
Görel Byström Janarv, 0707-10 8226, gorel.bystrom.janarv@missionskyrkan.se, Inga Johansson, 0730-482799, Gemensam Framtid, Anders Mellbourn, Chefredaktör, 0705-35 9807, Sändaren

Glöm inte heller Hjärtas medlemslunch på måndagen och vårt seminarium om religionskritik som främlingsfientlighet på torsdagen klockan 17!