Angående mediedrevet mot Hjärtas ordförande Omar Mustafa

Hej Hjärta-vänner!

Med anledning av det mediala fokus på Hjärtas ordförande Omar Mustafa vill vi hålla våra medlemmar uppdaterade.

Omar var med och grundade Hjärta, och är nu vald till ordförande för Hjärta sedan senaste årsmötet, för att han precis som övriga Hjärtamedlemmar vill arbeta för våra hjärtefrågor antirasism och internationell politik. Ett arbete han också driver i sin roll som ordförande i Islamiska Förbundet. Vi stödjer Omar helhjärtat och blev mycket glada då han fick förtroendet av kongressen att väljas in  i partistyrelsen.

Hjärta är en unik förening som har startats i vår övertygelse att mötas över religionsgränser, och att våra socialdemokratiska värderingar går hand i hand med vår respektive religionsbakgrund. Som enskilda personer som har startat Hjärta, och som förening i Tro & Solidaritet, ställer vi oss alla bakom förbundets principprogram och manifest. Punkt 2 i principprogrammet lyder:

”Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan etniska och religiösa klyftor, utan ojämlikhet på grund av kön, ålder eller sexuell läggning, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde. Vi vill ha en värld byggd på solidaritet. Vi ska bära varandras bördor men också dela varandras glädje och framgångar.”

Hela manifestet hittar ni här: http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/arbetar-rorelsen/Broderskapsrorelsen/Dokument/Årsmöte%202012/Manifest%20för%20tro%20och%20solidaritet.pdf

Att Omar inte skulle stå bakom dessa värderingar har förvrängts i media, där osanningar och antaganden har trissats upp och tagit eget liv. Omars bemötande av kritiken kan ni läsa här:

http://www.aftonbladet.se/debatt/article16584895.ab

Anna Ardin, Hjärtas tidigare ordförande, har här skrivit ett inlägg i debatten om drevet mot Omar:

http://annaardin.wordpress.com/2013/04/13/forklaringen-till/

Senast idag presenterade Expressen uppgifter om Omars inkomst, som varken kan styrkas av Omars deklaration eller någon annanstans. Antingen ljuger de eller så har de tagit fel Omar Mustafa.

Länk till artikeln hittar ni här:

http://www.expressen.se/nyheter/har-gillar-omar-mustafa-extremisterna/

Även Lövén har idag uttalat sig om att Omar måste välja mellan Islamiska Förbundet eller som ledamot i partistyrelsen.

http://www.expressen.se/nyheter/lofvens-budskap-mustafa-maste-valja/

Att be Omar välja partistyrelsen eller Islamiska Förbundet där han i flera år verkat i mängder av antirastiska projekt, dialogsprojekt och för en progressiv utveckling, är samtidigt att säga att dörrar är stängda inom Socialdemorkaterna om du har en muslimsk aktivistbakgrund. Det man hade hoppats från Lövén är att våga ta avstånd från drevet mot Omar, lyfta upp Omars sakliga bemötande av kritiken och peka på de osanningar som just nu pågår i debatten. Att avsätta en av kongressen vald ledamot i styrelsen på grund av ett mediedrev som saknar grund för sin kritik, är högst problematiskt för en demokratisk rörelse, och kommer med stor sannolikhet påverka andra unga muslimers vilja att engagera sig politiskt. Se exempel på Unga muslimers hemsida.

Här är även en annan länk som sammanfattar den huvudsakliga kritiken att bjuda in talare som i annat sammanhang har gjort antisemitiska uttalanden, till Islamiska Förbundets konferens:

Det EXPO inte vill att du ska veta om Omar Mustafa debatten

Använd gärna Hjärta-gruppens mejl om det finns frågor eller oklarheter till det som sker i media just nu. Vi är många som med sorg följer hur en stark och modig antirasists politiska framtid just nu avgörs i en mediadebatt styrd av Expressens rubriker.

Vänligen,

Lovisa Arvidsson

styrelseledamot i Hjärta

Några lästips kring anklagelserna mot Omar Mustafa

Idag har varit en mörk dag för Hjärta. Vår ordförande Omar Mustafa har drabbats av ett klassiskt drev, där han tvingats stå till svars för absurda anklagelser om att han skulle vara antisemit eller på olika sätt stötta sådana föreställningar.

Här på tro & politiks ledarblogg skriver Omar själv:

”Med anledning av Expos artikel 12-04-08 vill jag klargöra att jag inte på något sätt delar eller stödjer antisemitiska och rasistiska föreställningar eller hets mot en folkgrupp, vem som än bär på dessa åsikter. Som muslimer utsätts vi ofta för kollektiva bestraffningar, hets och konspirationsteorier och jag har därför full förståelse för hur den judiska gruppen upplever hatfyllda och demoniserande beskrivningar. Rasismen kan aldrig legitimeras, den måste mötas, motverkas och förebyggas. Detta har vi som politiska och religiösa ledare ett stort ansvar för.

Jag personligen kommer fortsätta mitt arbete mot rasism och orättvisor, oavsett vem det utförs emot och vem förövaren är. Det engagemanget har alltid varit min drivkraft och det kommer det fortsätta vara med mig in i den socialdemokratiska partistyrelsen.”

I Aftonbladet uttalar sig även Olle Burell från Stockholms arbetarkommun med tydligt stöd för Omar:

”Det är med glädje jag sett Omar och andra unga socialdemokrater bilda den första multireligiösa gruppen som inte var rent kristen utan som syftade till dialog mellan kristna, muslimer och judar – som kallades Hjärta. Jag känner mig väldigt trygg med Omars grundvärderingar.”

Och

”Som aktiv kristen så känner jag en väldigt stark samhörighet med socialdemokratin som vill skapa utrymme för alla människor: troende och icke-troende, judar, muslimer och kristna. Alla påståenden om att man skulle kunna vara socialdemokrat och vilja något annat är bara ett slag i luften.”

Drevet är inte slut än och Omars kamp är vår. Så alla ni som stöttar Omars och Hjärtas arbete för inkludering & mot rasism få gärna hjälpa oss genom att visa det!

Replik till Hägglund: Samtalet förgiftas av högerextrem retorik

Göran Hägglund

Göran Hägglund. Foto: JANERIK HENRIKSSON / SCANPIX

På senaste mötet pratade vi i Hjärta bland annat om att vi tycker att debattklimatet i Sverige är obehagligt nu. Att samtalet förgiftas av att fler och fler debattörer antar högerextremisternas verklighetsuppfattning om att feminism är en samhällsfarlig extremistideologi, att en muslimsk konspiration vill införa ett antidemokratiskt herravälde och där socialdemokraterna står i frontlinjen för att öppna denna pandoras ask av fruktansvärda saker. Att vänsterrörelsens kulturmarxister vill sälja ut vårt land och alla innevånare till denna blodtörstiga allians av feminister och muslimer.

I den här debatten står sådana som vi; socialdemokrater, feminister och muslimer, bokstavligt talat i extremisternas skottlinje. Att en av de viktigaste frågorna i det sammanhanget tycks vara att inte göra några paralleller med varken Europas mellankrigshistoria (som det de facto finns mycket tydliga likheter med i samhällsklimatet just nu) eller Breivik är både märkligt och tragiskt, och vi beslutade att skriva något om saken.

Dagen efter mötet, närmare bestämt igår (lämpligt nog på alla hjärtans dag), skriver Göran Hägglund en artikel som är precis motsatt mot det som var vår analys. Klicka här för att läsa vårt svar till Hägglund, som vi fick in i Aftonbladet idag!

Ny generation troende S-folk på väg

Läs vilken fin artikel vi fått om Hjärta i tidningen Dagen!

Nybildade föreningen Hjärta vill gå i täten för att förnya den religiösa mångfalden


Foto: Jakob Zetterman

En ny generation troende socialdemokrater är på väg fram. Nu inte längre med kristen profil under namnet broderskap, utan namnet som framför andra ska locka troende är Hjärta.
”Man föds inte till invandrare, man blir det”. Så lyder temat för kvällen, där Cecilia Gärding ska berätta om boken hon håller på att skriva. Hon är katolik, och har varit engagerad i Socialdemokraterna i tretton år. Och erkänner att det där med katolicismen inte alltid gått ihop så bra med den partipolitiska övertygelsen.
– I Umeå var jag aktiv i en SSU-förening, och där samlades vi i en multietnisk förening. Det som förenade oss var framför allt vår antirasistiska kamp. Men vi pratade aldrig om vår tro, berättar hon.
Det gör hon nu. Hon är en av medlemmarna i Hjärta, en socialdemokratisk förening som bildats i Stockholm och som är öppen för alla troende, oavsett religion.
Många är nyfikna på föreningen
Än så länge är de inte så många, ett femtiotal medlemmar, plus många nyfikna som ännu inte tagit steget in. Men de bryter ny mark, och kanske kan de fungera som mall för hur partiets troende organisation ska ömsa skinn, nu när Broderskapsrörelsen bytt namn till Socialdemokrater för tro och solidaritet.
Hjärta skulle kunna ses som ett uppkäftigt ungdomsförbund som går i täten för förnyelsen för religiös mångfald.
Har hittat tillbaka till sin tro
Inför kvällens träff sitter Cecilia Gärding tillsammans med en muslim, en buddhist och en metodist och berättar om att hon de senaste åren hittat tillbaka till sin tro, och om vilken betydelse ett besök i Vatikanen fick.
Bland annat fick hon upp ögonen för den katolska kyrkans politiska roll, att det fanns ett stort engagemang för rättvisefrågor, och att det var viktigt att förena tro med handling. Ett budskap som inte alls var främmande för henne som tillhör arbetarrörelsen, och som nu fått henne att kombinera sin katolska tro med sitt socialdemokratiska engagemang.
Mångreligiös inriktning
Enligt Anna Ardin, en av grundarna till Hjärta, är Cecilias resa inte speciellt unik. Tvärtom har Hjärta fångat upp flera kristna socialdemokrater som inte sökte sig till Broderskapsrörelsen, men som lockats av den nya mångreligiösa inriktningen.
– Vi har olika religiösa synsätt, men för oss får det samma konsekvenser, att tro är inte bara något privat utan det är också politik, säger Anna Ardin.
– Och vi har aldrig haft teologiska konflikter, att religionen skulle blir en barriär för oss.
Politiskt engagemang
Tanken är inte att mötas ekumeniskt, med interreligiösa böner eller gudstjänster, utan att utifrån olika religiösa övertygelser engagera sig politiskt.
– Buddhismen är vägledande i min vardag, förklarar Lovisa Arvidsson.
Hon berättar att via buddhismen har hon fått upp ögonen för vilken förödelse egoismen har i världen, och det vill hon motarbeta politiskt.- För mig hänger absolut buddhism och socialdemokrati ihop.
Muslimer i majoritet i styrelsen
Den grupp som framför allt har hittat ett nytt hem i Hjärta är muslimer.
Socialdemokraterna har länge lockat till sig många muslimer och i Hjärtas styrelse är de fem av nio. En av dem är Omar Mustafa, och han säger att som troende finns det ett annat perspektiv på livet än att bara se till det materiella.
– Det här är hjärtefrågor som ofta tappas bort i debatterna.
Ambitionen är att väcka dem till liv igen i socialdemokratin.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman
Reporter
jacob.zettermandagen.se
08-6192400
Fakta
  • Socialdemokrater för tro och solidaritet är det nya namnet på Broderskapsrörelsen sedan några månader tillbaka.
  • I och med namnbytet släppte de sin kristna profil för att tydligt markera att rörelsen är öppen för olika religiösa grupper.
  • Förbundet startades i slutet av 1920-talet, för att stärka de kristna som var aktiva i Socialdemokraterna.
  • Socialdemokrater för tro och solidaritet ser sig själv i dag som en idérörelse inom Socialdemokraterna, med flera lokalavdelningar.
  • Rörelsen ger bland annat ut tidningen Tro & Politik.

Hjärta – en magnet för nya medlemmar

I senaste numret av Tro & politik finns en jättefin artikel om Hjärta! Här är den:

Över hälften av Socialdemokrater för Tro och solidaritets nya medlemmar i Stockholms stad är med i föreningen Hjärta. En förening, som när den bildades mötte internt motstånd, enligt initiativtagarna.

Anna Ardin är ordförande och initiativtagare till den multireligiösa Tro och solidaritets-föreningen Hjärta. 20 av 37 nya medlemmar – mostsvarande 54 procent – som värvats hittills i år är med i föreningen som också värvat flest medlemmar i hela förbundet. På pappret är antalet medlemmar ett 40-tal, men fler kommer på föreningens utåtriktade verksamhet och medlemsmöten.
– Medlemssiffrorna säger mycket, men inte allt. Vi har också många medlemmar i Hjärta som inte är med i varken partiet eller förbundet ännu, säger Anna Ardin.
Hon anser att förbundet måste bli bättre på att värva medlemmar.
– 20 nya medlemmar får man lätt genom att gå ut och prata med folk, det här visar snarare att det finns för lite utåtriktad verksamhet i förbundet, säger hon.

Utgångspunkten i föreningen Hjärta är att anpassa verksamheten till medlemmarna.
– Oavsett om det är seminarier, studiebesök eller medlemsmöten så måste vi lyssna på vad medlemmarna vill. Det handlar om att skapa en plattform för idéer snarare än att själv stå och hålla låda för att sprida sina egna. Unga muslimer vill till exempel inte gå på konstvandring i Svenska kyrkan, de vill hellre gå på seminarium med arabiska nätaktivister, säger hon.
Anna Ardin menar att det måste finnas plats för multireligiösa föreningar i förbundet likväl som enbart kristna. Därför är hon kritisk till det motstånd hon upplevde när Hjärta bildades efter valet 2010. En del ledamöter i Stockholms stads distriktsstyrelse ansåg att det gick för fort. De ville invänta kongressbeslut i frågan om förbundet skulle öppna upp för andra religioner, även om förbundsstyrelsen sagt ja.
Det tyckte inte initiativtagarna till Hjärta. De ville ta fasta på de unga muslimer som fångats upp i valrörelsen med hjälp av valtidningen Islam & Politik och att starta föreningen oavsett vad kongressen beslutade.

Har du någon förståelse för distriktsstyrelsen hållning i efterhand?
– Det är rimligt att alla är med på båten. Men inte att blockera för andra grupper, då hindrar man potentiella medlemmar att engagera sig. Vi kan helt enkelt inte förvänta oss att människor ska ge oss sin röst, utan att få inflytande – det är ju odemokratiskt.
Leif Mettävainio är ny distriktsordförande i Stockholms stad och en av dem som alltid varit för bildandet av Hjärta.
– Det är jag också övertygad om att de flesta var. Min tolkning är att folk inte var emot Hjärta, utan att när det blir tal om förändring så blir det lite segt och svårt för vissa.
– Men det där är historia, i dag har vi också nytt folk i distriktsstyrelsen, säger han.

Hanna Hellström
hanna.hellstrom@troochpolitik.se

FAKTA
Den 21 mars 2011 hölls årsmöte för Kungsholmens Kristna Socialdemokrater som då bytte namn till Hjärta – Troende Socialdemokrater i Stockholm. Representerade religioner är islam, buddhism och flera olika kristna kyrkor.
Styrelsen: Anna Ardin (ordf)
Omar Mustafa (vice ordf)
Lovisa Arvidsson (sekreterare)

Hjärtas Jonas i TV om att Ganna får stanna!

 

bild på jonas från aktuellt Jonas, ordförande för Ung Kristen Vänster och aktiv medlem i Hjärta blir intervjuad i aktuellt här, om aktivism för att göra vår migrationspolitik mer human. Kolla från 8.45 in i klippet!

 

Våra böner går till vännerna i Norge

Idag går våra tankar och böner till vännerna i Norge som igår den 22 juli drabbades av fruktansvärda terrordåd. Vi tänker på de mördade, skadade och alla deras anhöriga, vänner och politiska kamrater.

Det saknas ord för att beskriva hur förfärliga dessa terrorattacker är, både bombdådet mot centrala demokratiska institutioner som skördat minst sju människoliv och skjutningarna mot Arbeiderpartiets ungdomsförbunds läger som dödat ytterligare minst 85.

Hotet från den intolerans och den våldsbejakande extremism vi dagligen möter i kommentarer på bloggar och andra medier har idag definitivt visat sig verkligt och livsfarligt.

Det uppdrag som Hjärta – troende socialdemokrater i Stockolm åtagit oss, att öka tolerans, förståelse och dialog, minska rasism och främlingsfientlighet samt stå upp för de internationella frågorna är idag minst lika viktigt som någonsin tidigare. Vi kommer fortsätta att stå upp för dessa värderingar.

– Det är idag du ska gå med i ett demokratiskt parti –

Vi lånar lite länkning till det enorma nyhetsflödet om detta från Kristian.

DN / DN2 / DN3 / DN4 / DN5 / SvD / SvD2 / SvD3 / SvD4 / Aftonbladet / Aftonbladet2 / Aftonbladet3 / Aftonbladet4 / Aftonbladet5 / Expressen / Expressen2 / Expressen3 / Expressen4 / Expressen5 / DN6Lasses blogg / Jinge / Peter Högberg / Tokmoderaten / Jämlikhetsanden / Johan Westerholm / Roger Jönsson / Svensson / Signerat Kjellberg / På riktigt 2.0 / Alla smutsiga detaljer / (S)ebastians tankar / Röda berget / Peter Högberg2 / (S)ebastian tankar 2 / Ulf Bjereld / Roger Jönsson 2 / Martin Moberg / Och lägger till: Johanna, Anders, Kildén, Anna, Sebastian, Peter, Peter, Peter, Löntagarbloggen, Erik, Thomas och Ola.

Vill den dogmatiska nyateismen förhindra troende att engagera sig politiskt?

Helle Klein, byline, stående

Helle Klein

I sin artikel i AiP (som Anna, Omar och Lovisa svarade på här) ifrågasätter ateisterna Désirée Liljevall och Ellis Wohler existensberättigandet för vår nystartade förening Hjärta och idén med att organisera Gudstroende. Men denna idé har ju burit arbetarrörelsen i över 80 år!

Jag ställer mig frågande till om Liljevall och Wohler verkligen vill döma ut Broderskapsrörelsens existensberättigande? Det är i så fall ganska förmätet. Är det så att den dogmatiska nyateismen vill förhindra troende att engagera sig politiskt?

Som kristen och socialdemokrat har jag under alla år känt stor politisk samhörighet med Broderskapsrörelsen. Rörelsen har också stått för en viktig ekumenik i att samla socialdemokrater från både Svenska kyrkan och olika frikyrkor.

I dag är det hög tid att vidga denna ekumenik även till andra religioner. En modern broderskapsrörelse är ovärderlig i mångfaldens Sverige. Därför har jag valt att engagera mig i Hjärta.

Helle Klein
Styrelseledamot
Hjärta – troende socialdemokrater i Stockholm

Vi är också humanister (med hjärta och hjärna)

tidningen tro & politik 15 kronor, titel: "slöjdesign - en politisk gärning"

Tidningen Tro & politik, från Hjärtas bokbord under Medborgarexpo i Kista i april i år

Désirée Liljevall och Ellis Wohlner kritiserar Hjärta i senaste numret av AiP, Stocken, Humanistbloggen och på Tro & politik. Det är glädjande att vi får uppmärksamhet så högt upp i både S och Humanisterna och vi vill gärna svara på deras frågor.

Skribenterna frågar om vi tror att människor som ”har livsåskådning utan magiska eller övernaturliga inslag saknar hjärta”. Vårt svar på frågan är självklart nej. Människors förmåga till medkänsla och solidaritet är precis lika stor oavsett om man bekänner sig till någon religion eller inte.

Bakgrunden till föreningen är att vi tre träffats i olika politiska sammanhang, och gång på gång sett att vi fokuserat på samma frågor. Frågor som internationell solidaritet, motstånd mot rasism och islamofobi och just behovet av mer hjärta i politiken, även inom Socialdemokraterna. Vi har alla hittat en plats att driva dessa frågor inom den kristna Broderskapsrörelsen. Vi kände ett behov att organisera oss men samtidigt tydligt visa att olika trosuppfattningar för oss lett till samma politiska slutsatser, för att på så sätt välkomna fler. Att kalla oss för ”Ardins föreningsprojekt” som skribenterna gör är missvisande. Vi har idag 65 personer på vår e-postlista.

Liljeval och Wohlner skriver vidare att de har ”både hjärta och hjärna”. Det tycker vi att vi också har. För oss finns ingen motsättning mellan våra olika trosuppfattningar och vår gemensamma övertygelse om vikten av saker som jämställdhet och mänskliga rättigheter. Egenintresse och ekonomisk vinning har blivit för starka drivkrafter i politiken, vi vill se mer hjärta, och vi vill stödja alla krafter – oavsett tro – som håller med oss i detta.

Vi ställer inga krav på vad våra medlemmar ska ha för relation till Gud, hur eller på vad de ska tro. Men man behöver ställa upp på Hjärtas värderingar. Man behöver också ställa upp på respekten för religion. Troende människor har en likvärdig förmåga till politisk analys och samma värde som både människor och socialdemokrater. Alla har rätt att bli respekterade och lyssnade på, med sin tro eller tvivel – inte trots den. Det är ett sådant sekulärt samhälle vi vill bidra till att utveckla och leva i. Varmt välkomna till vårt nästa möte!

Anna Ardin
Ordförande, Hjärta
Metodist och socialdemokrat

Omar Mustafa
Vice ordförande, Hjärta
Muslim och socialdemokrat

Lovisa Arvidsson
Sekreterare, Hjärta
Buddiststuderande och socialdemokrat

Läs på Kristen Vänster, Tro & politik samt på Lars och Ulfs bloggar om broderskaps förbundsstyrelses förslag att byta namn på hela rörelsen till Socialdemokrater för tro och soldaritet.