Om

Tro & Politik

Som troende av olika religioner delar vi samma värdegrund om människans lika värde och behovet av en värld där egenintresse eller lönsamhet inte är den förhärskande ideologin. Vi vill ha en värld med mer hjärta. Vår politiska övertygelse om socialdemokratins kraft att skapa en bättre värld går hand i hand med vad som förenar oss i vår religiösa övertygelse.

Vi ser en religionsrädsla i samhället som kommer både från vänster och höger, mot religion i stort från vissa håll och mot enskilda religioner från andra håll. Etiketten ”religiös” tillskrivs en mängd ofta negativt laddade ord som krymper utrymmet att definiera sig själv och möjligheten att göra sin röst hörd. Detta leder till ökad rasism och i värsta fall hatbrott. Vi vill utmana föreställningen att tro och politik inte har med varandra att göra. Tvärtom, i vår förening belyser vi skärningspunkten mellan tro och politik, och skapar ett forum där vi träffas, diskuterar och formulerar en politisk röst baserad på vår gemensamma värdegrund.

Prioriterade frågor/inriktning

  • Social rättvisa för mänsklig värdighet
  • Arbete mot rasism och kulturrasism, med särskilt fokus på islamofobi och antisemitism.

Verksamhetsplan

Vi är en förening för progressiva människor som delar våra värderingar oavsett religiös övertygelse. Vi är andliga på olika sätt, har olika bakgrund och använder olika begrepp för att beskriva vår tro, men en stark övertygelse om att vi kan och bör arbeta tillsammans för saker som social rättvisa och internationell solidaritet.

Verksamhetsmålet för föreningen är att i största möjliga mån ha alla möten öppna för alla medlemmar och att ha verksamhet där alla intresserade är välkomna. Styrelsens roll ska i första hand vara formell och organisatorisk, det vill säga att styrelsens ansvar är att ge förutsättningar för att medlemmarna ska träffas och driva politik och verksamhet.

Vi stötta och uppmuntra varandras initiativ. Förslag på verksamhet där det finns intresserade ansvariga ska prioriteras och arbetet ska utgå från ”lustprincipen”, det vill säga att det medlemmarna har lust att arbeta med är det föreningen ska arbeta med. Föreningen har en e-postlista där information om möten skickas ut.